Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

vào ngày 07/05/2016 câu trả lời• 1.565 lượt xem

Để cài đặt màn hình khóa cho Oppo Neo 7, bạn thực hiện các thao tác ngay dưới đây:

 

Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt

 

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

 

Bước 2: Chọn An toàn và Bảo mật

 

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

 

Bước 3: Chọn Khóa màn hình

 

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

 

Bước 4: Thiết lập loại mật khẩu màn bạn muốn sử dụng, ở đây mình chọn mật khẩu mẫu hình

 

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

 

Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Ok

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

Bước 6: Như vậy thiết lập khóa màn hình đã hoàn tất

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 7

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU