Sử dụng Bản đồ khi không thể kết nối internet

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chế độ này cho phép người dùng lưu bản đồ để xem Offline khi không kết nối Internet.

 

Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ trên thiết bị.

 

 

Bước 2: Nhập vào ô tìm kiếm địa điểm bạn cần đến.

     

 

Bước 3: Chọn vị trí của bạn.

 

 

Bước 4: Chọn Lưu bản đồ để sử dụng ngoại tuyến.

 

 

Bước 5: Chọn Lưu.

 

Bước 6: Chọn Lưu.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU