Kích hoạt tính năng bấm 2 lần để khóa màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Gesture & motion.

 

 

Bước 2: Chọn Screen-on gestures.

 

 

Bước 3: Chọn Double tap to lock the screen.

 

 

Bước 4: kéo “ON”.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU