Kích hoạt tính năng ẩn mọi thông báo khỏi thanh trạng thái

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Safety and Privacy.

 

 

Bước 2: Chọn Notification center.

 

 

Bước 3: Chọn Hide all notifications from status bar.

 

 

Bước 4: Kéo “ON”.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU