Bật chế độ đồng bộ hóa dữ liệu.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Tài khoản & đồng bộ.

 

 

Bước 2: Chọn Tự động đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU