Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO Joy Plus

vào ngày 25/05/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

Để cài đặt màn hình khóa cho OPPO Joy Plus, bạn thực hiện các thao tác ngay dưới đây:


Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5


  
Bước 2: Chọn An toàn và Bảo mật

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5


  
Bước 3: Chọn Khóa màn hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5


  
Bước 4: Thiết lập loại mật khẩu màn bạn muốn sử dụng, ở đây mình chọn mật khẩu mẫu hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5


  
Bước 5: Nhấn Tiếp theo

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5


 
Bước 6: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Ok

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5

 

Bước 7: Như vậy thiết lập khóa màn hình đã hoàn tất. Mỗi khi truy cập vào điện thoại, bạn sẽ thấy giao diện sau.

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Oppo Neo 5

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU