Mua trước trả sau

       Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Khác.

        

        

       Bước 2: Chọn Dùng làm điểm truy cập Internet qua Bluetooth.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU