Kích hoạt tính năng nhà phát triển

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings About tablet.

 

 

Bước 2: Chọn Build number từ 5 đến 7 lần liên tiếp.

 

 

Bước 3: Đến khi xuất hiện thông báo You are now a developer! thì dừng lại.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU