Đổi tên thiết bị để tìm kiếm dễ hơn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > More.

 

 

Bước 2: Chọn Wi-Fi Direct.

 

 

Bước 3: Chọn Rename device.

 

 

Bước 4: Nhập tên thiết bị, chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU