Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp Usb

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > More...

 

 

Bước 2: Chọn USB Internet.

 

 

Bước 3: Chọn phiên bản hệ thống Windows PC bạn đang sử dụng. Chọn Next.

 

 

Bươc 4: Chọn Done.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU