Tự động tắt nhạc khi ngủ quên

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Music.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm. Chọn Settings.

 

 

Bước 3: Chọn Sleep.

 

 

Bước 4: Chọn thời gian tắt nhạc, chọn “OK”.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể vào Settings để tùy chỉnh thêm các hành động khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU