Tắt trình kiểm tra chính tả

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Ngôn ngữ & phương thức nhập.

 

 

Bước 2: Chọn Trình kiểm tra lỗi chính tả.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU