Tắt quảng cáo có trên điện thoại Android

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt Google.

 

 

Bước 2: Chọn Quảng cáo.

 

 

Bước 3: Chọn Chọn không tham gia quảng cáo.

 

 

Bước 4: Chọn Đặt lại ID quảng cáo.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU