Tắt GPS để tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Dịch vụ vị trí.

 

 

Bước 2: Chọn Vệ tinh GPS.

 

 

Bước 3: Kéo “Tắt”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU