Khôi phục cài đặt gốc cho máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Kéo xuống dưới cùng, chọn Khác.

 

 

Bước 2: Chọn Khôi phục cài đặt gốc.

 

 

Bước 3: Chọn Đặt lại điện thoại.

   

   

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU