Mua trước trả sau

       Đổi tên thiết bị để tìm kiếm dễ hơn

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn Wi-Fi.

        

        

       Bước 3: Chọn Wi-Fi Direct.

        

        

       Bước 4: Chọn Đổi tên thiết bị.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU