Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > More...

        

        

       Bước 2: Chọn USB Internet.

        

        

       Bước 3: Chọn phiên bản Windows PC bạn đang sử dụng.

        

        

       Bước 4: Chọn Next.

        

        

       Bước 5: Chọn Finished.