Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thêm…

 

 

Bước 2: Chọn Internet qua USB.

 

 

Bước 3: Chọn phiên bản Windows PC bạn đang sử dụng.

 

 

Bước 4: Chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Chọn Xong.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU