Bật chế độ tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Power management.

 

 

Bước 2: Chọn Power Saver.

 

 

Bước 3: Chọn Smart saving.

 

 

Bước 4: Kéo “ON”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU