Hướng dẫn thiết lập tính năng và bảo mật ứng dụng bằng mật khẩu trên OPPO F1

vào ngày 07/05/2016 câu trả lời• 433 lượt xem

Để sử dụng tính năng bảo mật ứng dụng trên OPPO, bạn thực hiện theo các thao tác dưới đây.

 

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bảo mật trên màn hình chủ.

 

 

Bước 2: Chọn Quyền bảo mật.

 

 

Bước 3: Chọn Mã hóa ứng dụng.

 

Bước 4:Chọn các ứng dụng muốn bảo vệ và chọn Bật mã hóa.

 

 

Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu để xác nhận ứng dụng được bảo vệ. (Lưu ý: Bạn có thể chọn chế độ mở khóa bằng cách chọn Khác).

 

 

Sau đó bạn chọn câu hỏi bảo mật và trả lời hoặc có thể bỏ qua bằng cách chọn Hủy.

 

 

Bước 6: Thoát ứng dụng ra

 

 

Và bây giờ, nếu bạn hoặc ai đó muốn truy cập vào một trong những ứng dụng này. Hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu để mã hóa.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU