Hướng dẫn chọn ngôn ngữ cho phần tin nhắn trên OPPO F1

vào ngày 07/05/2016 câu trả lời• 401 lượt xem

Để chọn ngôn ngữ cho phần tin nhắn tren OPPO F1, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Vào Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn Chung > Ngôn ngữ & phương thức nhập.

 

Bước 3: Chọn Swype for OPPO.

 

Bước 4: Chọn Ngôn ngữ.

 

 

Bước 5: Chọn Tải các ngôn ngữ.

 

 

Bước 6: Chọn ngôn ngữ bạn muốn tải. Ví dụ: English (UK).

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU