Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus

vào ngày 19/05/2016 câu trả lời• 476 lượt xem

Để sử dụng tính năng bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus, bạn thực hiện theo các thao tác dưới đây.


Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bảo mật trên màn hình chủ 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus


  
Bước 2: Chọn Quyền bảo mật 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus


   
Bước 3: Chọn Mã hóa ứng dụng 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus


  
Bước 4: Bên cạnh một số ứng dụng được hãng khuyến nghị mã hóa, bạn có thể chọn thêm một số ứng dụng khác và nhấn Bật mã hóa

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus


 
Bước 5: Vẽ mẫu hình mã hóa ứng dụng


Bước 6: Nhập thông tin cho câu hỏi bảo mật 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus


 
Bước 7: Và bây giờ, nếu bạn hoặc ai đó muốn truy cập vào một trong năm ứng dụng này. Hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu để mã hóa.

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO F1 Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU