Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus

vào ngày 19/05/2016 câu trả lời• 1.319 lượt xem

Bước 1: Truy cập vào Cửa hàng chủ đề

 

Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus


 
Bước 2: Đồng ý với điều khoản của ứng dụng

 

Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus


 
Bước 3: Tìm kiếm chủ đề mong muốn hoặc tải về chủ để sẵn có được gợi ý trên hệ thống, ở đây mình tải một chủ đề miễn phí có sẵn.

 

Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus


 
Bước 4: Sau khi tải xong, bạn nhấn Áp dụng

 

Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus

 
Bước 5: Và đây là giao diện máy sau khi hoàn tất

 

Hướng dẫn thay đổi chủ đề giao diện trên OPPO F1 Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU