Hướng dẫn thêm Tiện ích (widget) trên Obi MV1

vào ngày 14/07/2016 câu trả lời• 151 lượt xem

Bước 1: Chạm và giữ vào một khoảng trống bất kỳ trên màn hình chính

 

 

 

Bước 2: Chọn Tiện ích con

 

 

 

Bước 3: Chọn tiện ích mình muốn đưa ra màn hình chính, ví dụ ở đây là đồng hồ

 

 

 

Bước 4: Giữ và đưa tiện ích đồng hồ vào vị trí bạn muốn đặt trên màn hình chính

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU