Tùy chọn thông báo xuất hiện trên màn hình chính

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Fastlane.

 

 

Bước 2: Chọn Quản lý thông báo.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng cần được thông báo trên màn hình.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU