Mua trước trả sau

       Thay đổi thời gian sáng màn hình

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > lock screen.

        

        

       Bước 3: Chọn Screen times out after.

        

        

       Bước 4: Chọn thời gian sáng màn hình thích hợp mà bạn muốn.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU