Tắt các ứng dụng không cần thiết

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings Apps.

 

 

Bước 2: Vuốt màn hình sang bên trái, chọn All.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng không cần thiết, chọn Disable.

 

 

Bước 4: Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU