Mua trước trả sau

       Nâng cao khả năng truy cập web

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGSAccessibility.

        

        

       Bước 2: Chọn Enhance web accessibility.

        

        

       Bước 3: Chọn Allow.