Nâng cao khả năng truy cập Web

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Accessibility.

 

 

Bước 2: Chọn Enhance web accessibility.

 

 

Bước 3: Chọn Allow.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU