Tắt tính năng dò Wifi tự động giúp tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn Wi-Fi.

 

 

Bước 3: Vuốt từ dưới lên, chọn Nâng cao.

 

 

Bước 4: Chọn Tiếp tục bật Wi-Fi trong khi ngủ.

 

 

Bước 5: Chọn Không b.g (tăng s.dụng d.liệu).

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU