Mua trước trả sau

       Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn Mobile data and networks.

        

        

       Bước 3: Chọn Mobile hotspot.

        

        

       Bước 4: Chọn Bluetooth tethering.

        

        

       Bước 5: Kéo "ON".

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU