Kích hoạt Day Dream

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Day Dream làm sáng điện thoại giúp bạn theo dõi được các thông báo mới kể cả khi điện thoại đang sạc hoặc ngủ.

 

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.

 

 

Bước 2: Chọn Daydream.

 

 

Bước 3: Kéo “ON” .

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU