Chọn hình nền cho màn hình khóa

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Hiển thị.

 

 

Bước 2: Chọn Hình nền cho màn hình khóa.

 

 

Bước 3: Chọn một mục mà bạn muốn.

 

 

Bước 4: Chọn hình nền mà bạn muốn.

 

 

Bước 5: Nhấn “Chọn”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU