Mua trước trả sau

       Bật tính năng tránh kết nối Wifi kém

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn Wi-Fi.

        

        

       Bước 3: Vuốt từ dưới lên trên, chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 4: Chọn Tránh kết nối kém.

        

        

       Bước 5: Kéo "Bật".

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU