Bật tính năng tránh kết nối Wifi kém

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings.

 

 

Bước 2: Chọn Wi-Fi.

 

 

Bước 3: Vuốt từ dưới lên trên, chọn Advanced.

 

 

Bước 4: Chọn Avoid poor connections.

 

 

Bước 5: Kéo "ON".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU