Nokia X không hiển thị thông báo tin nhắn đến trên màn hình?

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Trong trường hợp này bạn có thể kiểm tra xem đã kích hoạt các tính năng sau hay chưa?

 

Màn hình chờ đồng hồ (Glance Screen): Cài đặt - Hiển thị - Màn hình chờ đồng hồ - Bật (Settings - Display - Glance screen - On)

Cài đặt - Thông báo - Hiển thị biểu ngữ trên màn hình khóa và Hiển thị xem trước trên màn hình khóa - Bật (hay Settings - Notifications - Privacy - Show banner on lock screen and Show preview on look screen - On)

Hướng dẫn sử dụng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU