Mua trước trả sau

       Nokia X không hiển thị thông báo tin nhắn đến trên màn hình?

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Trong trường hợp này bạn có thể kiểm tra xem đã kích hoạt các tính năng sau hay chưa?

        

       Màn hình chờ đồng hồ (Glance Screen): Cài đặt - Hiển thị - Màn hình chờ đồng hồ - Bật (Settings - Display - Glance screen - On)

       Cài đặt - Thông báo - Hiển thị biểu ngữ trên màn hình khóa và Hiển thị xem trước trên màn hình khóa - Bật (hay Settings - Notifications - Privacy - Show banner on lock screen and Show preview on look screen - On)

       Hướng dẫn sử dụng

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU