Nokia X - Khôi phục cài đặt gốc

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nếu không có cách nào ở trên giải quyết được vấn đề, hãy đặt lại điện thoại:  Cài đặt > Sao lưu và đặt lại > Đặt lại cài đặt gốc.

Đặt lại điện thoại về cài đặt gốc sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân và các ứng dụng đã cài đặt. Đảm bảo bạn đã sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trước khi đặt lại.

Hướng dẫn sử dụng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU