Thêm tài khoản Google

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Add Google acccount cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi thực hiện việc cài đặt ứng dụng, tiện ích từ Google hoặc các cửa hàng ứng dụng trên máy.

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > email + accounts.

 

 

Bước 3: Chọn add an account.

 

 

Bước 4: Chọn Google.

 

 

Bước 5: Chọn connect.

 

 

Bước 6: Nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn muốn thêm > Sign in.

 

 

Bước 7: Chọn Accept.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU