Cải thiện khả năng đọc màn hình trong ánh nắng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bươc 2: Chọn system > display.

 

 

Bước 3: Kéo “On” ở mục Sunlight readability.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU