Bật tính năng sử dụng Bộ lọc SmartScreen để bảo vệ điện thoại khỏi những trang web không an toàn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn applications > Internet Explorer.

 

 

Bước 3: Chọn advanced settings.

 

 

Bước 4: Chọn Use SmartScreen Filter to help protect against unsafe websites.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU