Mua trước trả sau

       Tắt đề xuất văn bản và sửa tự động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn bàn phím.

        

        

       Bước 3: Chọn ngôn ngữ bàn phím bạn muốn sử dụng.

        

        

       Bước 4: Bỏ chọn bất kỳ cài đặt nào bạn không muốn sử dụng.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU