Tạo thư mục ứng dụng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Thư mục cho phép bạn nhóm các ứng dụng hoặc trò chơi, tài liệu…có nội dung tương đồng để người dùng dễ dàng tìm kiếm khi cần hoặc sắp xếp gọn gàng hơn trên màn hình bắt đầu.

 

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn App Folder.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng thêm mới.

 

 

Bước 3: Đặt tên cho thư mục, chọn biểu tượng xác nhận.

 

 

Bước 4: Đánh dấu các ứng dụng bạn muốn, chọn biểu tượng xác nhận

 

 

Bước 5: Chọn biểu tượng ghim vào màn hình.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU