Tạo ghi chú mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn OneNote.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu “+” ở phía dưới màn hình để tạo mới.

 

 

Bước 3: Chọn Nhập tiêu đề.

 

 

Bước 4: Nhập nội dung và chọn biểu tượng lưu thay đổi.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU