Khôi phục cài đặt gốc

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > thông tin.

 

 

Bước 3: Chọn đặt lại điện thoại.

 

 

Bước 4: Chọn “có”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU