Nhập văn bản tiếng việt với bàn phím Telex và VNI trên điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > bàn phím.

 

 

Bước 3: Chọn thêm bàn phím.

 

 

Bước 4: Chọn “Tiếng Việt TELEX” và “Tiếng Việt Theo phím số”.

 

 

Bước 5: Chọn biểu tượng xác nhận.

 

 

Bước 6: Mở ứng dụng nhắn tin, chọn giữ ENG (hoặc VIE) để nhập văn bản tiếng việt.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU