Xóa nhanh dữ liệu cá nhân trên điện thoại khi bị mất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Trên máy tính, bạn truy cập windowsphone.com > Đăng nhập.

 

 

Bước 2: Nhập EmailMật khẩu tài khoản Microsoft của bạn > Đăng nhập.

 

 

Bước 3: Chọn góc trên bên phải, chọn Tìm Điện thoại của tôi.

 

 

Bước 4: Chọn Xóa.

 

 

Bước 5: Chọn hộp kiểm Tôi chắc chắn! Vui lòng xóa điện thoại của tôi ngay > Chọn Xóa.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU