Tùy chỉnh phụ đề trình duyệt (phụ đề chi tiết của video)

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Browser captions mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng khi xem video.

 

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > ease of access.

 

 

Bước 3: Chọn browser captions.

 

 

Bước 4: Kéo “On” ở mục Custom fonts and colours.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ, văn bản, nền và cửa sổ theo ý của bạn.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU