Tiết kiệm dữ liệu khi duyệt web

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tiết kiệm dữ liệu khi duyệt web giúp bạn theo dõi việc sử dụng dữ liệu, tìm hiểu ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu nhiều nhất và giúp giảm mức tiêu thụ dữ liệu di động của bạn.

 

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng,chọn Nhận biết Dữ liệu.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng cài đặt ở góc dưới giữa màn hình.

 

 

Bước 3: Chọn chế độ Tiết kiệm dữ liệu trình duyệt mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU