Mua trước trả sau

       Tiết kiệm dữ liệu khi duyệt web

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Data savings giúp bạn theo dõi việc sử dụng dữ liệu, tìm hiểu ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu nhiều nhất và giúp giảm mức tiêu thụ dữ liệu di động của bạn.

        

       Bước 1: Bạn truy cập App list Data Sense.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng Settings.

        

        

       Bước 3: Chọn Browser data savings.

        

        

       Bước 4: Chọn standardhigh hoặc automatic.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU