Thiết lập góc của bé

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Góc của Bé một nơi trên điện thoại mà con bạn có thể chơi trò chơi, ứng dụng, nhạc và video bạn đã thêm tại đó, nhưng không thể truy cập các nội dung còn lại của bạn.

 

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > góc của bé.

 

 

Bước 3: Chọn tiếp theo.       

 

 

Bước 4: Chọn Trò chơi, Nhạc, Video, Ứng dụng bạn muốn khóa > chọn tiếp theo.

 

 

Bước 5: Chọn đặt mật khẩu.

 

 

Bước 6: Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu bạn vừa nhập > xong.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU