Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Thêm tài khoản Google cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi thực hiện việc cài đặt ứng dụng, tiện ích từ Google hoặc các cửa hàng ứng dụng trên máy.

        

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > email+tài khoản.

        

        

       Bước 3: Chọn thêm tài khoản.

        

        

       Bước 4: Chọn Google.

        

        

       Bước 5: Chọn kết nối.

        

        

       Bước 6: Nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn muốn thêm > Đăng nhập.

        

        

       Bước 7: Chọn Chấp nhận.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU