Thay đổi thời gian sáng màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Hiển thị.

 

 

Bước 2: Chọn Thời gian sáng.

 

 

Bước 3: Chọn thời gian sáng thích hợp cho việc sử dụng của bạn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU