Mua trước trả sau

       Tắt đề xuất văn bản và sửa tự động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn trượt đến App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > keyboard.

        

        

       Bước 3: Chọn vào ngôn ngữ bàn phím bạn muốn thay đổi

        

        

       Bước 4: Bỏ chọn bất kỳ cài đặt nào bạn không muốn sử dụng.