Tắt đề xuất văn bản và sửa tự động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn bàn phím.

 

 

Bước 3: Chọn ngôn ngữ bàn phím bạn muốn sử dụng.

 

 

Bước 4: Chọn thêm các tùy chỉnh mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU