Tắt đề xuất văn bản và sửa tự động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > keyboard.

 

 

Bước 3: Chọn vào ngôn ngữ bàn phím bạn muốn thay đổi

 

 

Bước 4: Bỏ chọn bất kỳ cài đặt nào bạn không muốn sử dụng.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU