Mua trước trả sau

       Tạo tài khoản Microsoft trên điện thoại Windows Phone

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Tài khoản Microsoft là một phần không thể thiếu khi sử dụng điện thoại Windows Phone. Bạn có thể sử dụng tài khoản đó để mua ứng dụng, trò chơi hoặc nhạc trong Windows Phone Store, nhận Xbox gamerscore và hình đại diện, sử dụng Xbox Music hoặc Xbox Video, nhận nguồn cấp dữ liệu Twitter và LinkedIn trong Hub Mọi người, sử dụng chat trên Facebook hoặc sao lưu ứng dụng và cài đặt trên điện thoại.

        

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > email+tài khoản.

        

        

       Bước 3: Chọn thêm tài khoản.

        

        

       Bước 4: Chọn Tài khoản Microsoft.

        

        

       Bước 5: Chọn tạo.

        

        

       Bước 6: Nhập chi tiết thông tin tài khoản của bạn, chọn tiếp theo.

        

        

       Bước 7: Nhập thông tin Quốc gia/Vùng lãnh thổNgày sinhGiới tính, chọn tiếp theo.

        

        

       Bước 8: Nhập số Điện thoại hoặc Địa chỉ email thay thế của bạn. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn. 

        

        

       Bước 9: Chọn tiếp theo.

        

        

       Bước 10: Nhập 4 số cuối của số điện thoại nhập trước đó, chọn tiếp theo.

        

        

       Bước 11: Nhập , chọn tiếp theo.

        

        

       Bước 12: Chọn "có".

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU